Lưu ý: Tải link này chậm thì tải Link khác ( nhiều người tải 1 lúc thì tốc độ sẽ bị chậm).
Lưu ý khi cài đặt Mu: Phải tắt hoặc gỡ bỏ các Chương trình diệt Virus có tên như sau Avast, Avira, McAfee, 360+, nếu ko sẽ không vào game được vì Chương trình diệt Virus đó nó ăn hết File của Mu

Bản cài đặt Không Âm Thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Client tự động Cài Đặt 349.86 Link Season 8.2 Plus
2 Client tự động Cài Đặt 349.86 Link Season 8.2 Plus
3 Client tự động Cài Đặt 349.86 Link Season 8.2 Plus
4 Client tự động Cài Đặt 349.86 Link Season 8.2 Plus

Bản cài đặt Đầy đủ Âm Thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Client Full tự động Cài Đặt 514.11 MB Link Full
2 Client Full tự động Cài Đặt 514.11 MB Link Full
3 Client Full tự động Cài Đặt 514.11 MB Link Full
4 Client Full tự động Cài Đặt 514.11 MB Link Full

Bản Âm Thanh (chỉ tải nếu muốn chơi có Âm thanh)
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Patch Âm Thanh 270Mb MegaShare

Phần mềm hỗ trợ
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Trình hỗ trợ Download IDM 6.07 Full 5Mb Media Fire
2 Microsoft Net. FrameWork 2.0
( nên dùng )
8Mb Microsoft
3 Microsoft Net. FrameWork 3.0
( nên dùng )
8Mb Microsoft

Copyright 2016 © - Mu Thái Nguyên Game MU - Việt Nam Game

Bản quyền thuộc về Webzen - Game Mu Thái Nguyên - MU Online hay nhất 2016